Göz ve Kulak Damlalarının Kullanımı

Göz ve Kulak Damlalarının Kullanımı

Göz ve Kulak Damlalarının Kullanımı

Göz ve kulak en hassas duyu organlarımızdan ikisidir. göz ve kulakta oluşan en ufak rahatsızlıklar dahi yaşam kalitesini ciddi şekilde etkiler. Hızlı teşhis ve etkin tedavi ile rahatsızlığın tedavisi için ilaç uygulamasının çok özenle yapılması gerekir.   

GÖZ DAMLALARININ KULLANIMI

Uygulamadan önce eller yıkanmalı ve eğer göz kapağı ve kirpiklerde akıntı varsa temiz bir bez (tercihen gazlı bez) yardımı ile temizlenmelidir. Baş geriye doğru yatırılarak tercihen yatar veya oturur pozisyonda olunmalıdır.

Alt göz kapağı parmak yardımı ile çekilerek hastaya yukarı ve arkaya doğru bakması söylenir. Böylece hasta damlalığı görmeyecek ve refleks olarak gözlerini kırpmayacaktır. Gerekli miktarda ilaç göze ve göz kapağına değdirilmeden alt göz kapağı boşluğuna damlatılır. Çekilen göz kapağı serbest bırakılır (ağlayan çocuklarda ilaç damlatıldıktan sonra 5 sn gözün kapatılmasına izin verilmez) ve hasta gözlerini kapatarak gözünü sağa sola hareket ettirir. Böylece ilacın göz içine yayılması sağlanır. Göz etrafına yayılan fazla ilaç temiz bir bez (tercihen gazlı bez) yardımıyla temizlenir.

Eğer aynı göze 2. Bir ilaç damlatılacak ise ikinci ilacı damlatmadan önce en az 10 dakika beklenmelidir.

Göz damlaları açıldıktan sonra 3-4 hafta içinde kullanılabilir. Bu süre sonunda damlanın steril özelliği kaybolacağından kullanılamaz.

GÖZ MERHEMLERİNİN KULLANIMI

Uygulamadan önce eller yıkanmalı ve eğer göz kapağı ve kirpiklerde akıntı varsa temiz bir bez (tercihen gazlı bez) yardımı ile temizlenmelidir. Baş geriye doğru yatırılarak tercihen yatar veya oturur pozisyonda olunmalıdır. Alt göz kapağı parmak yardımı ile çekilerek hastaya yukarı ve arkaya doğru bakması söylenir. Böylece hasta merhemi görmeyecek ve refleks olarak gözlerini kırpmayacaktır. Yaklaşık 1cm uzunluktaki merhem göze ve göz kapağına değdirilmeden alt göz kapağının içine sürülür. Çekilen göz kapağı serbest bırakılır ve göz kapatılarak birkaç kez kırpılır. Böylece ilacın göz içine yayılması sağlanır. Hasta gözünü açtığında bir süre bulanık görebilir. Göz kırptıkça bu bulanıklık geçecektir. Göz kesinlikle ovuşturulmamalıdır. Göz etrafına yayılan fazla merhem temiz bir bez (tercihen gazlı bez) yardımıyla temizlenir.

KULAK DAMLALARININ KULLANIMI

Uygulamadan önce eller yıkanmalı ve eğer kirli ise dış kulak yolu hafif nemli bir gazlı bez yardımı ile temizlenmelidir. Hasta İlaç uygulanacak kulak üstte olacak şekilde yan tarafına yatmalıdır. Çocuklar İlaç uygulanacak kulak üstte olacak şekilde kucağa alınabilir. Kulak kepçesi üç yaşın altındaki çocuklarda aşağı ve geriye, üç yaşın üzerindekilerde ise yukar ve geriye çekilir. Damlalık kulağa temas etmeden istenilen dozda ilaç kulağa damlatılır. İlaç damlatılan kulak yukarıda olacak şekilde birkaç dakika yan yatar pozisyonda kalınır. Kulak yoluna fazla bastırmadan küçük bir parça pamuk koyulur ve 10-15 dk sonra bu pamuk çıkarılır