Millisaglik.com Hakkında

Millisaglik.com Sağlık sektörünün internet üzerindeki dağınıklık ve güncel olmayan bilgileri düzenlemek güncel ve işe yarar bilgi haline getirmeyi amaçlayan ücretsiz bir bilgi, rehber ve içerik sitesidir.

Amacımız, Halihazırda var olan ve kamuya açık olan bilgilerin derlenerek daha kolay ulaşılmasını sağlamak ve bilginin ulaşılabilirliğinin yanı sıra yayılımını sağlamaktır. Düzenli olarak kaynakların kontrolü ile bilgilerin güncelliğini sağlayar sağlık hizmetlerine, çalışanlarına, sağlık kuruluşlarına en kısa yoldan ve doğru bir şekilde ulaşılmasını sağlamak için çaba sarfetmekteyiz.