ZENARO yan etkileri

ZENARO yan etkileri

ZENARO 5 mg 20 tablet

Tüm ilaçlar gibi ZENARO’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Aşağıdakilerden biri olursa ZENARO’yu kullanmayı durdurunuz ve DERHAL doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

-Alerjik reaksiyon (aşırı duyarlılık reaksiyonu)

-İstem dışı şiddetli kasılmalarla belirgin nöbet durumu (konvülsiyon)

-Karaciğer iltihabı (hepatit)

-Anormal karaciğer fonksiyonu -Çarpıntı -Nefes darlığı -Görme bozukluğu

-Dakikadaki kalp atım sayısının normalin üstüne çıkması (taşikardi)

Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir.

Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, sizin ZENARO'a karşı ciddi alerjiniz var demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.

Bu çok ciddi yan etkilerin hepsi oldukça seyrek görülür.

Aşağıdakilerden herhangi birini farkederseniz doktorunuza söyleyiniz:

-Ağız kuruluğu -Baş ağrısı -Yorgunluk -Uyku hali/uyuşukluk

-Bitkinlik -Karın ağrısı -Ödem

-Şiddetli kaşıntı -Deri döküntüsü -Kurdeşen -Kilo artışı -Kas ağrısı

-Saldırganca ya da aşırı derecede huzursuz davranış -Bulantı

-Gerçekte olmayan şeyleri görmek veya duymak (halüsinasyon)

-Depresyon

Bunlar ZENARO'nun hafif yan etkileridir.

Yan etkilerin raporlanması

Kullanma Talimatında yer alan veya almayan herhangi bir yan etki meydana gelmesi durumunda hekiminiz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşunuz. Ayrıca karşılaştığınız yan etkileri www.titck.gov.tr sitesinde yer alan “İlaç Yan Etki Bildirimi“ ikonuna tıklayarak ya da 0 800 314 00 08 numaralı yan etki bildirim hattını arayarak Türkiye Farmakovijilans Merkezi (TÜFAM)‘ne bildiriniz. Meydana gelen yan etkileri bildirerek kullanmakta olduğunuz ilacın güvenliliği hakkında daha fazla bilgi edilnilmesine katkı sağlamış olacaksınız.

ZENARO Nasıl Saklanır?

ZENARO son kullanma tarhine kadar güvenle saklayabilmek için ZENARO saklama önerileri bölümünü okuyunuz. ZENARO ilacını bozulmadan saklayabilmek için bu prospektüste yer alan saklama şekil ve koşullarına uyunuz.

Bu prospektüste yer alan yan etkilerden herhangi biriyle karşılaşırsanız doktorunza ve eczacınıza danışın. ZENARO kullanmaya devam edip etmemeye kendiniz karar vermeyin.

ZENARO Kullananlar

ZENARO ilaç bilgileri

İlaç Fiyatı 5.98 TL
Barkodu 8699502093263
Reçete Normal reçeteli
Etken Madde Levosetirizin
İlaç Firması Zentiva Sağlık Ürünleri San. Ve Tic. A.Ş
Atc Kodu R06AE09
Geri Ödeme Kodu A12816

İlaç Sınıfı

Solunum Sistemi
Sistemik Antihistaminikler
Sistemik Antihistaminik İlaçlar
Piperazin Türevleri
Levosetirizin
ZENARO Kullananlar

Bu ilacın diğer doz ve formları

ZENARO 5 mg 20 tablet

ZENARO fiyatı, kullanım şekli, diğer özellikleri ve tedavi amacı ile kullanıldığı hastalıklar bakımından özellikleri ZENARO 5 mg 20 tablet için geçerlidir. ZENARO ilacının farklı dozaş ve formlardaki fiyatı, dozu ve iyi geldiği hastalıklar farklı olabilir.

Diğer ZENARO formları

Eşdeğer İlaçlar

ZENARO 5 mg 20 tablet
VIVID 5 mg 20 film tablet
XYZAL 5 mg/ml oral damla {Chiesi}
XYZAL 5 mg/ml oral damla (Mustafa Nevzat)
XYZAL 5 mg 20 film tablet {Ucb}

ZENARO muadilleri içerik bakımından ele alınmıştır. Farklı ilaçların farklı hastalıklarda farklı tedavi yöntemleri olabileceği gibi farklı yan etkileri de olabilir. Muadil ilaçlar hakkında daha fazla bilgi için ilaç kullanma kılavuzu, prospektüs ve kısa ürün bilgilerine bakın.

Tüm ZENARO muadilleri