ZENARO nasıl kullanılır?

ZENARO nasıl kullanılır?

ZENARO 5 mg 20 tablet

Uygun doz ve uygulama sıklığı

o ZENARO’yu her zaman, tam olarak doktorunuzun söylediği şekilde alınız. Eğer emin

değilseniz doktorunuza ya da eczacınıza tekrar danışmalısınız.

6-12yaş arası çocuklarda: günde bir kez 5 mg (1 film tablet)

12 yaş ve üzeri ergenler ile yetişkinlerde: günde bir kez 5 mg (1 film tablet)

ZENARO Kullanım şekli

o ZENARO sadece ağızdan kullanım içindir.

o Film tablet, bir su bardağı ile tam olarak yutulmalıdır. Günlük dozun tek bir seferde

alınması önerilir, o ZENARO gıdalarla birlikte ya da yalnız alınabilir.

Çocuklarda ZENARO kullanımı

2 yaşın altındaki çocuk ve bebeklerde veri bulunmaması sebebiyle, bu yaş grubunda kullanılması önerilmez.

6 yaşın altındaki çocuklarda, film tablet ile doz ayarlaması mümkün olmadığından kullanılması önerilmez.

Yaşlılarda ZENARO kullanımı

Böbrek fonksiyonu normal olan yaşlı hastalarda dozun ayarlanması gerekmemektedir.

Özel durumlarda kullanımı

Böbrek/Karaciğer yetmezliği:

o Böbrek yetmezliği olan hastalara, hastalığın şiddetine göre daha düşük doz verilebilir. Çocuklarda ise doz vücut ağırlığına göre seçilir. Dozu doktorunuz belirleyecektir.

o Ağır böbrek yetmezliğiniz varsa kullanmayınız.

o Sadece karaciğer yetmezliğiniz varsa genel önerilen dozu kullanabilirsiniz.

o Hem karaciğer hem de böbrek yetmezliği olan hastalara, böbrek hastalığının şiddetine göre daha düşük doz verilebilir. Çocuklarda ise doz vücut ağırlığına göre seçilir. Dozu doktorunuz belirleyecektir.

ZENARO ile tedavinizin ne kadar süreceğini şikayetlerinizin tipi, süresi ve cinsine göre doktorunuz size bildirecektir.

Doktorunuz ayrı bir tavsiyede bulunmadıkça, bu talimatları takip ediniz.

İlacınızı zamanında almayı unutmayınız.

Eğer ZENARO 'nun etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair hir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Aşırı dozda ZENARO kullanırsanız

Doz aşımının belirtileri yetişkinlerde uyuşukluk: çocuklarda ise önce huzursuzluk, ardından da uyuşukluk şeklinde ortaya çıkmaktadır.

ZENARO dan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

Kullanmayı unuttuysanız

ZENARO'yu almayı unutursanız ya da doktorunuzun söylediğinden daha az bir doz alırsanız, bir sonraki dozu normal zamanında almaya devam ediniz.

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

Bu ilaç tedavisinin sonunda

ZENARO'yu belirlenen tedavi süresinden daha kısa kullandığınızda, zararlı etki görülmesi beklenmez. Ancak bu durumda hastalık belirtilerinin. ZENARO tedavisine başlamadan önceki düzeyden daha az şiddette olsa da tekrar ortaya çıkabileceği unutulmamalıdır.

ZENARO Kullanmadan Önce?

ZENARO kullanım şekli ilaç üreticisinin önerdiği kullanım şeklidir. ZENARO Doktorunuz belirlediği kullanım talimatlarına uyun.

ZENARO Kullananlar

ZENARO ilaç bilgileri

İlaç Fiyatı 5.98 TL
Barkodu 8699502093263
Reçete Normal reçeteli
Etken Madde Levosetirizin
İlaç Firması Zentiva Sağlık Ürünleri San. Ve Tic. A.Ş
Atc Kodu R06AE09
Geri Ödeme Kodu A12816

İlaç Sınıfı

Solunum Sistemi
Sistemik Antihistaminikler
Sistemik Antihistaminik İlaçlar
Piperazin Türevleri
Levosetirizin
ZENARO Kullananlar

Bu ilacın diğer doz ve formları

ZENARO 5 mg 20 tablet

ZENARO fiyatı, kullanım şekli, diğer özellikleri ve tedavi amacı ile kullanıldığı hastalıklar bakımından özellikleri ZENARO 5 mg 20 tablet için geçerlidir. ZENARO ilacının farklı dozaş ve formlardaki fiyatı, dozu ve iyi geldiği hastalıklar farklı olabilir.

Diğer ZENARO formları

Eşdeğer İlaçlar

ZENARO 5 mg 20 tablet
VIVID 5 mg 20 film tablet
XYZAL 5 mg/ml oral damla {Chiesi}
XYZAL 5 mg/ml oral damla (Mustafa Nevzat)
XYZAL 5 mg 20 film tablet {Ucb}

ZENARO muadilleri içerik bakımından ele alınmıştır. Farklı ilaçların farklı hastalıklarda farklı tedavi yöntemleri olabileceği gibi farklı yan etkileri de olabilir. Muadil ilaçlar hakkında daha fazla bilgi için ilaç kullanma kılavuzu, prospektüs ve kısa ürün bilgilerine bakın.

Tüm ZENARO muadilleri