NOROGRIZOVIM doz ve uygulama şekli

NOROGRIZOVIM doz ve uygulama şekli

NOROGRIZOVIM 1 gr 5 ampül Pozoloji ve uygulama şekli

NOROGRİZOVİM dozu, profilaktik veya terapötik kullanılış amacına göre ayarlanır. Pozoloji/uygulama sıklığı ve süresi:

Genellikle başlangıç dozu olarak günde bir defa Tip I ve Tip II ampul karışımının enjekte edilmesi yeterlidir. Tedaviye, aynı dozun haftada 2-3 defa tekrarlanması ile devam edilir.

Uygulama şekli:

İntramüsküler (i.m.) olarak uygulanır.

Steril bir enjektöre önce Ampul Tip II (renksiz) sonra Ampul Tip I (kırmızı solüsyon) çekilir ve i.m. olarak hastaya uygulanır.

Özel popülasyonlara ilişkin ek bilgiler:

Böbrek yetmezliği:

NOROGRİZOVİM’in böbrek yetmezliği olan hastalarda güvenliliği ve etkililiği incelenmemiştir.

Karaciğer yetmezliği:

Karaciğer fonksiyon bozukluğunda piridoksinin degradasyon oranı artmaktadır.

Pediyatrik popülasyon:

Prematüre bebeklere ve yeni doğanlara uygulanmaması gerekir. Çocuklara verilmesi tavsiye edilmemektedir.

Geriyatrik popülasyon:

NOROGRIZOVIM kullanmaması gereken durumlar

NOROGRIZOVIM kullanmamanız gereken durumlar varsa bu durumu doktorunuzla paylaşın.

NOROGRIZOVIM günlük kullanım dozu ile ilgi bilgiler ilaç prospektüsünde yer alan doz bilgileridir. NOROGRIZOVIM kullanımında doktorunuz ve eczacınızın önerdiği doz ve kullanım şeklini uyuglayın.

NOROGRIZOVIM Kullananlar

NOROGRIZOVIM ilaç bilgileri

İlaç Fiyatı 16.01 TL
Barkodu 8699525757685
Reçete Normal reçeteli
Etken Madde Lidokain Hcl + Tiamin Hcl + Piridoksin Hcl + Hidroksokobalamin
İlaç Firması Deva Holding A.Ş.
Atc Kodu A11EX
Geri Ödeme Kodu A05374

İlaç Sınıfı

Sindirim Sistemi ve Metabolizma
Vitamin İlaçları
B Vitamini ve Kombinasyonları
B Vitamini Kompleksi ve Diğer Kombinasyonlar
NOROGRIZOVIM Kullananlar

Bu ilacın diğer doz ve formları

NOROGRIZOVIM 1 gr 5 ampül

NOROGRIZOVIM fiyatı, kullanım şekli, diğer özellikleri ve tedavi amacı ile kullanıldığı hastalıklar bakımından özellikleri NOROGRIZOVIM 1 gr 5 ampül için geçerlidir. NOROGRIZOVIM ilacının farklı dozaş ve formlardaki fiyatı, dozu ve iyi geldiği hastalıklar farklı olabilir.

Diğer NOROGRIZOVIM formları

Eşdeğer İlaçlar

NOROGRIZOVIM 1 gr 5 ampül
NEUROGRISEOVIT 1 gr 5 ampül

NOROGRIZOVIM muadilleri içerik bakımından ele alınmıştır. Farklı ilaçların farklı hastalıklarda farklı tedavi yöntemleri olabileceği gibi farklı yan etkileri de olabilir. Muadil ilaçlar hakkında daha fazla bilgi için ilaç kullanma kılavuzu, prospektüs ve kısa ürün bilgilerine bakın.

Tüm NOROGRIZOVIM muadilleri