ALEFORT doz aşımı ve tedavisi

ALEFORT doz aşımı ve tedavisi

ALEFORT 70 mg/2800 IU 4 efervesan tablet

Alendronat sodyum (trihidrat)

Alendronat ile doz aşımına dair spesifik bir bilgi bulunmamaktadır. Oral doz aşımına bağlı olarak hipokalsemi, hipofosfatemi ve mide bozukluğu, mide yanması, özofajit, gastrit ya da ülser gibi üst gastrointestinal yan etkiler görülebilir. Alendronatı bağlamak için süt ya da antiasit verilmelidir. Özofageal iritasyon riskinden dolayı hasta kusmaya teşvik edilmemeli ve hasta tamamen dik tutulmalıdır.

Diyalizin bir faydası yoktur.

Hipokalsemi durumunda gerekirse I.V. kalsiyum tedavisi uygulanmalıdır.

Kolekalsiferol (vitamin D3)

Oral yoldan yüksek dozlarda tek doz kolekalsiferolün hormonal metaboliti olan kalsitrol (4 mg/kg) uygulandığında ölüm görülmüştür.

Aralıklı olarak (yılda bir veya iki) tek doz 600000 IU’ye kadar olan yüksek dozlarda ergokalsifeol (D2 vitamini) toksisite bildirilmeksizin uygulanmışsa da akut toksisiteyle ilişkili kolekalsiferol dozlarına dair sınırlı bilgi bulunmaktadır. D vitamini toksisitesi belirti ve semptomları arasında hiperkalemi, hiperkalsüri, anoreksi, bulantı, kusma, poliüri, polidipsi, zayıflık ve letarji yer almaktadır. Vitamin D toksisitesinden şüphelenildiğinde serum ve idrada kalsiyum seviyeleri izlenmelidir. Ciddi hiperkalsemili hastalarda standart tedavide besinsel kalsiyum aliminin kısıtlanması, hidrasyon ve sistemik glukokortikoid uygulaması yer alır.

Diyalizin faydası yoktur.

ALEFORT doz aşımında hemen bir sağlık kuruluşuna başvuruda bulunun.

ALEFORT Kullananlar

ALEFORT ilaç bilgileri

İlaç Fiyatı 23.52 TL
Barkodu 8697933020377
Reçete Normal reçeteli
Etken Madde Alendronat Monosodyum Trihidrat + Vitamin D3
İlaç Firması Salutis İlaç San. Tic. Ltd. Şti
Atc Kodu M05BB03
Geri Ödeme Kodu 0

İlaç Sınıfı

Kas İskelet Sistemi
Kemik
Kemik İlaçları
Bifosfonat kombinasyonları
Alendronat Sodyum ve D Vitamini
ALEFORT Kullananlar

Bu ilacın diğer doz ve formları

ALEFORT 70 mg/2800 IU 4 efervesan tablet (Celtis)
ALEFORT 70 mg/2800 IU 4 efervesan tablet

ALEFORT fiyatı, kullanım şekli, diğer özellikleri ve tedavi amacı ile kullanıldığı hastalıklar bakımından özellikleri ALEFORT 70 mg/2800 IU 4 efervesan tablet için geçerlidir. ALEFORT ilacının farklı dozaş ve formlardaki fiyatı, dozu ve iyi geldiği hastalıklar farklı olabilir.

Diğer ALEFORT formları

Eşdeğer İlaçlar

VEGABON PLUS D 70 mg/2800 IU 4 tablet
VEGABON PLUS D 70 mg/2800 IU 12 tablet
VEGABON PLUS D 5600 IU 4 tablet
VEGABON PLUS D 5600 IU 12 tablet
REBONE PLUS 4 tablet

ALEFORT muadilleri içerik bakımından ele alınmıştır. Farklı ilaçların farklı hastalıklarda farklı tedavi yöntemleri olabileceği gibi farklı yan etkileri de olabilir. Muadil ilaçlar hakkında daha fazla bilgi için ilaç kullanma kılavuzu, prospektüs ve kısa ürün bilgilerine bakın.

Tüm ALEFORT muadilleri