ALEFORT Diğer ilaçlarla etkileşimi

ALEFORT Diğer ilaçlarla etkileşimi

ALEFORT 70 mg/2800 IU 4 efervesan tablet

Alendronat sodyum (trihidrat):

Kalsiyum suplemanları/Antiasitler: Kalsiyum suplemanlan, antiasitler ve bazı oral yoldan alınan ilaçlar alendronatın absorpsiyonunu engelleyebilirler: Bu yüzden hastalar Alendronat aldıktan sonra başka bir ilaç almadan önce en az bir buçuk saat beklemelidirler.

Aspirin: Klinik çalışmalarda günlük 10 mg’dan büyük dozlarda alendronat tedavisi gören hastalarda aspirin içeren ürünlerle birlikte kullanımın üst gastrointestinal yan etkilerin oluş sıklığını artırdığı görülmüştür.

Nonsteroidal Antienflamatuvar İlaçlar: Alendronat nonsteroidal antienflamatuvar ilaç kullanan hastalara uygulanabilir. Nonsteroidal antienflamatuvar ilaçlar gastrointestinal iritasyonlara neden olduğundan alendronat ile birlikte kullanılması gerektiğinde dikkatli olmalıdır.

Hormon replasman tedavisi (HRT): HRT (östrojen+progestin) ile birlikte alendronat kullanımı, bir veya iki yıllık iki çalışmada, postmenopozal osteoporozlu kadınlarda değerlendirilmiştir. Alendronat ve HRT’nin birlikte kullanımı, her birinin tek başma kullanımına göre kemik kütlesinde daha fazla artışa yol açmış ve aynı zamanda kemik döngüsünde azalma daha fazla olmuştur. Bu çalışmalarda, kombinasyonun güvenilirlik ve tolerabilite profili, her bir ilacınkiyle tutarlı bulunmuştur.

H2 reseptör blokörleri: İntravenöz yoldan ranitidin uygulandığında oral alendronatın biyoyararlanımı 2 katma çıkmıştır. Biyoyararlanımdaki bu artışın klinik önemi ve oral H2 reseptör blokörleriyle biyoyararlanımda benzer bir atış olup olmayacağı bilinmemektedir.

Kolekalsiferol (vitamin D3):

ALEFORT Hamilelik ve emzirme uyarıları

Eğer hamile ya da emzirme dönemindeyseniz ALEFORT ilacı hakkında gebelik ve laktasyon bölümünü mutlaka okuyun.

Doktorunuzun diğer ilaçlarla etkişim uyarılarını dikkate alın. ALEFORT ile birlikte kullandığınız başka ilaçlar varsa eczacınıza ve doktorunuza bildirin.

ALEFORT Kullananlar

ALEFORT ilaç bilgileri

İlaç Fiyatı 23.52 TL
Barkodu 8697933020377
Reçete Normal reçeteli
Etken Madde Alendronat Monosodyum Trihidrat + Vitamin D3
İlaç Firması Salutis İlaç San. Tic. Ltd. Şti
Atc Kodu M05BB03
Geri Ödeme Kodu 0

İlaç Sınıfı

Kas İskelet Sistemi
Kemik
Kemik İlaçları
Bifosfonat kombinasyonları
Alendronat Sodyum ve D Vitamini
ALEFORT Kullananlar

Bu ilacın diğer doz ve formları

ALEFORT 70 mg/2800 IU 4 efervesan tablet (Celtis)
ALEFORT 70 mg/2800 IU 4 efervesan tablet

ALEFORT fiyatı, kullanım şekli, diğer özellikleri ve tedavi amacı ile kullanıldığı hastalıklar bakımından özellikleri ALEFORT 70 mg/2800 IU 4 efervesan tablet için geçerlidir. ALEFORT ilacının farklı dozaş ve formlardaki fiyatı, dozu ve iyi geldiği hastalıklar farklı olabilir.

Diğer ALEFORT formları

Eşdeğer İlaçlar

VEGABON PLUS D 70 mg/2800 IU 4 tablet
VEGABON PLUS D 70 mg/2800 IU 12 tablet
VEGABON PLUS D 5600 IU 4 tablet
VEGABON PLUS D 5600 IU 12 tablet
REBONE PLUS 4 tablet

ALEFORT muadilleri içerik bakımından ele alınmıştır. Farklı ilaçların farklı hastalıklarda farklı tedavi yöntemleri olabileceği gibi farklı yan etkileri de olabilir. Muadil ilaçlar hakkında daha fazla bilgi için ilaç kullanma kılavuzu, prospektüs ve kısa ürün bilgilerine bakın.

Tüm ALEFORT muadilleri