Amlodipin Besilat + Lisinopril Dihidrat Etkin Maddesi İçeren İlaçlar

Amlodipin Besilat + Lisinopril Dihidrat içeren ilaçlar
AMLIPIN 10/10 mg 30 film tablet

Amlodipin Besilat + Lisinopril Dihidrat etken maddesi içieren ilaç listesinden ilaçların kullanma talimatını, fiyatını inceleyebilirsiniz. İlacın Prospektüsüne ulaşarak yan etkilerin, kullanım şekline kadar tüm kullanım talimatı bilgilerine bakın. İlaç etkin madde bilgileri ile eşdeğer ilaç bilgilerine ulaşabilirsiniz. Bu bilgilerin çoğunun sağlık çalışanlarına yönelik olduğunu unutmayın.